in English   

Firmas un organizācijas

 

SIA "Indel"

SIA "Laimdotas"

SIA "Rohi"

Sociālās aprūpes centrs "Cilvēks cilvēkam" (Pāvilosta)

Biedrība "Betānija" (Aknīste)

Fonds "Cilvēks cilvēkam"

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Indra Upīte-Dambīte

Zemnieku saimniecība "Medņi"

Zemnieku saimniecība "Gluži"

Zemnieku saimniecība "Melnakmens"

SIA ARCHIA

Kalnišķu ciema Svēdtdienas skola un skolotāja Modrīte Stūre

 

2014

2015

2016

Paldies firmām un organizācijām, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!