°
Lasāmviela : Bībeles lasīšanas veicināšanas akcija

Kontakti

Latvijas Bībeles biedrība
Kooperatīva iela 17, Rīga,
LV-1067, Latvija

Tālr.: + 371 67412141, + 371 67470585
E-pasts: lbb@apollo.lv
Grāmatu pasūtīšanai: sales@bibelesbiedriba.lv

Laikraksts Komikss Žurnāls Detektīvs