in English   

Dāvini Labo Vēsti draudžu kalpošanām Saldus, Kuldīgas un Ventspils novados

Ziedo un atbalsti 24 draudžu kalpošanas Saldus, Kuldīgas un Ventspils novados. Ikviens mācītājs vai draudzes locekļi, kuriem zvanījām, apliecināja, cik ļoti lauku cilvēkiem trūkst Bībeles. Viņi ar grūtībām spēj aizbraukt uz rajona centru, bet pat tad, viņiem nav naudas lai iegādātos Bībeli. Tu vari palīdzēt! Pakāpeniski vēlamies aptvert visus Latvijas novadus.

“Dieva Vārds mums ļoti noderētu! Bez Vārda, jau nekā nav – tas ir darba instruments – gan lieliem, gan maziem.
Savā darbā saskaros ar to, ka tiklīdz cilvēks piedzimst no augšienes, viņš sāk lasīt Bībeli. 
Un laukos tā daudziem nav.”

 Ieva Zābaka, misionāre Saldus novadā

 
Lūk, draudzes, kuras saņems šo dāvinājumu: Valdemārpils-Ārlavas baptistu draudze, Mērsraga evaņģēliski luteriskā draudze,  Engures evaņģēliski luteriskās draudze,  Dundagas baptistu draudze,  Talsu baptistu draudze,  Talsu septītās dienas adventistu draudze,  Talsu evaņģēliski luteriskās draudze