in English   

Dāvini Jauno Derību un Psalmus cilvēkiem pansionātos

Lūdzam atbalstu cilvēkiem, kuri atrodas sabiedrības pašā nomalē – cilvēkiem, kuri  mūža nogali pavada pansionātos. Gandrīz ikvienā draudzē Latvijā ir cilvēki, kuri regulāri kalpo vietējās pilsētas vai ciema veco ļaužu un invalīdu pansionātos. Ar tavu atbalstu vēlamies dāvināt pansionātu iemītniekiem Jauno Derību un Psalmus lielākiem burtiem. Jaunās Derības nodosim dažādu konfesiju draudzēm, kas apciemo šos vecos, slimos un vientuļos cilvēkus.

“Mums kā draudzei ir uzdevums sēt uz svētību, nevērtējot vecumu, tautību, bagātību, cerīgu vai bezcerīgu situāciju.” 

Bikše Reinis, 
Cesvaines un Lubānas evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs,
kopā ar draudzes locekļiem kalpo trīs pansionātos –
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā,
Rupsalas pansionātā un Vecumnieku veco ļaužu
un invalīdu pansionātā “Atvasara”.