in English   

Dāvini “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai

Vēlamies sniegt palīdzīgu roku neizārstējami slimajiem bērniem. Spēku un cerību  dzīvei kopā ar neizārstējami slimu bērnu var sniegt ticība un Dieva Vārds. Gribam šīm ģimenēm dāvināt “Bērna lūgšanu grāmatu”, ko nodosim Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai. Jūsu ziedojumu gaidīsim līdz š. g. 1. oktobrim. 

“Mūsu darbā saskaramies ar bērniem un pieaugušajiem, kuri izdzīvo smagus dzīves posmus. Šādos brīžos nozīmīga ir garīgā aprūpe. Bībeles biedrības dāvinātās grāmatas vienmēr ir uzrunājušas kā lielus, tā mazus. Tas ir veids, kā gan vecāki, gan bērni gūst brīnišķīgas atziņas un jūtas uzrunāti no Dieva. Liels paldies visiem ziedotājiem!”

Aina Briede, 
Bērnu paliatīvās biedrības 
Valdes priekšsēdētājas vietniece