in English   

 

Dāvini Dieva Vārdu draudžu kalpošanām Madonas un Ogres pilsētās un novados

Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles saņems 17 dažādu konfesiju draudžu kalpošanas Madonas un Ogres pilsētās un novados. Kā apliecina visi draudžu mācītāji un darbinieki – lauku cilvēki regulāri meklē Bībeli draudzēs. Lūk, ko viņi saka: “Laukos cilvēkiem patiešām ir grūtāk tikt pie Bībeles”, “Lauku cilvēkiem nav tik daudz naudiņas, lai viņi varētu nopirkt grāmatas”, “Pansionātu cenas ir tādas, ka cilvēki, kuriem nav piederīgo, dzīvojot pansionātā, Bībeli nevar atļauties”.

“Jā, mums būtu kam dot. Drēbju kamerā cilvēki var paņemt Gideonu Jauno Derību, bet ir cilvēki, kas ļoti gribētu pilno Bībeli. Gada laikā man to lūguši jau pieci cilvēki.”

Rudīte Kumsāre, 
Kopienas centra “Baltā ūdensroze”(Madona) vadītāja