in English   

 

Dāvini Dieva Vārdu draudžu kalpošanām Latgalē

Ziedo un atbalsti draudžu kalpošanas Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes pilsētās un novados. Bībeles biedrība izplata Dieva Vārdu Latvijā jau 30 gadus, un reizēm mūs pašus pārsteidz, ka cilvēki draudzēs joprojām ļoti gaida Bībeles. Blakus mūsu ikdienas raizēm un rūpēm Bībele ikvienam kādā dzīves brīdī spēj atklāt patieso dzīves dziļumu. Tādēļ jau 30 gadus ar prieku dāvinām Bībeles līdzcilvēkiem Latvijā un no sirds pateicamies ikvienam ziedotājam!

“Būsim bezgala pateicīgi, ja, pateicoties Jūsu Sirds dāvanai, Dieva Vārds vēl vairāk un auglīgāk varēs atspīdēt daudzās Latgales draudzēs un ğimenēs. Lūgsimies, lai Dieva Vārds arvien dziļāk iemājo mūsu sirdīs un tuvina mūs visus Debesu Valstībai."
 

pr. Rinalds Stankēvičs, Viļānu, Ostrones, Rikavas un Nagļu Romas katoļu draudžu prāvests