in English   

Dāvini Dieva Vārdu Latvijas skolām un skolu bibliotēkām

Skolu bibliotēkām pagājušajā rudenī dāvinājām 430 grāmatas, 100 no tām - Bībeles. Taču, tiekoties ar skolu bibliotekāriem, sapratām, - tas ir gauži maz. Latvijā  ir 769 skolu bibliotēkas!! Bijām arī patīkami pārsteigti par bibliotekāru atsaucību – jā, skolās Bībele ir vajadzīga!  Tādēļ ļoti vēlamies tevi lūgt palīdzēt sarūpēt Bībeles vismaz lielākajai daļai šo bibliotēku – īpaši lauku skolās.  Tavu ziedojumu gaidīsim līdz š. g. 1. novembrim. 

Indra Upīte-Dambīte,  Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja
katru gadu pirms Lieldienām skolas pasākumā dāvina skolēniem Bībeles.

“Es katru reizi ierodos pie viņiem ar Bībelēm. Un, kuram bērnam acis deg, tam dāvinu Bībeli.
Jā, daudzi ņem. Daru to jau 20 gadus.”