in English   

Dāvini Labo Vēsti draudžu kalpošanām Limbažu, Valmieras un Cēsu pilsētās un novados

Ziedo un atbalsti 25 draudžu kalpošanas Limbažu, Valmieras un Cēsu pilsētās un novados. Jau vairākus gadus, sadarbojoties ar draudzēm dažādos Latvijas novados, esam sapratuši, - tieši aktīvie draudžu cilvēki, kuri no sirds kalpo saviem līdzcilvēkiem, vislabāk aizsniedz tos, kuriem gribam dāvināt Dieva Vārdu – bērni un jaunieši no trūcīgām un sociālā riska ģimenēm, bērni bez vecākiem vai vienkārši jaunieši, kuru mamma nekad savam bērnam nenopirks Bībeli.

“Brīnišķīgi! Bībeles mums ļoti noderētu. Uz Mazsalacas draudzi nāk bērni no sociālā riska ģimenēm, katru sestdienu mums ir nodarbības. Mēģinām parādīt citādu dzīves veidu kā viņu mājās. Ja gaismas stars iespīd viņos, tad tā ir platforma, kur Dievs var strādāt.” 

Dagnija Lapa,
Salacgrīvas un Mazsalacas septītās
dienas adventistu palīgmācītāja

Vēlos ziedot