in English   

Dāvini Bībeles un bērnu Bībeles draudzēm ar misijas kalpošanu

Uzdāvini Bībeli un dažādas bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas tām Latvijas draudzēm, kurām ir  kalpošana ārpus draudzes! Šogad – Liepājas un Liepājas novada draudzēm. Iepriecini gan grāmatu saņēmējus, gan šī darba veicējus. Grāmatas decembrī un janvārī saņems:

Liepājas Ciānas baptistu draudze, Priekuļu baptistu draudze, Liepājas metodistu draudze, Liepājas septītās dienas adventistu draudze, Liepājas Vasarsvētku draudze, Liepājas Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze, Grobiņas evaņģēliski luteriskā draudze, Liepājas Pestīšanas armijas korpuss, Rucavas evaņģēliski luteriskā draudze, Liepājas Diakonijas centrs, biedrība “Mārtiņmāja” (Romas katoļu baznīca). 


"Uz mūsu svētdienas skolu nāk ļoti trūcīgi, atstumti bērni. Viņi prasa, vai mēs šodien ēdīsim? Un bērni ir pārsteigti, ka šeit viņi tiek pieņemti un būt kaut kas, piemēram, 
spēlēt Ziemassvētku ludziņā.

Vēlos ziedot