Latvija

20. gs. divdesmitajos gados budismu Latvijā popularizēja Kārlis Tenisons (1873–1962), kurš 20. gs. 20. gados uzturējās Latvijā un dēvēja sevi par budistu arhibīskapu. Viņa dzīvesvieta (māja Rīgā, Baložu ielā 8) kļuva par vietējo budistu centru. 1924. gadā viņš tur atklāja budistu templi. Trīsdesmito gadu sākumā Vēlāk K. Tenisons un viņa līdztrādnieks F. Lustigs izceļoja no Latvijas. Intelektuālāku budisma versiju izplatīja Aleksandrs Janeks, viņš bija pasniedzējs Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē.

Mūsdienās ar akadēmisku budisma pētniecību nodarbojas R. Mūks. Līdztekus tam pastāv vairāki budistu centri. Tibetas budisma novirzienu centru "Ganden" vada U. Balodis. 1997. gadā sāka veidoties Rīgas Karma Kagju budisma skolas budisma centrs. 1991. un 2001. gadā Latvijā viesojās Tibetas budistu garīgais vadītājs 14. dalailama. Pēc Reliģisko lietu pārvaldes datiem, 2004. gadā Latvijā bija 108 budisti.