Latvija

Latvijā dažādas hiduisma idejas un jogas skolas bija populāras jau 20. gs. sākumā. Tā, piemēram, 1936. gadā sāka darboties Latvijas jogas biedrība, kuru vadīja Harijs Dīkmanis, bet aktīvistu vidū bija Anna Dolfija, Alfrēds Biezais, Anna Plaudis u. c. Jogas biedrība darbojās kā Rišikešas Šivanandas "Divja Dživan" atzars. Par saviem skolotājiem Jogas biedrības dalībnieki uzskatīja arī Šri Ramanu Mahariši, Šri Aurobindo un Šri Jogendru. 20. gadsimta 20. gados izveidojās un pirmskara Latvijā aktīvi darbojās Rēriha biedrība, kuras uzmanības centrā bija Nikolaja Rēriha skaidrotās Agni jogas (Bhakti un Karmas jogu sintēze) jeb Dzīvās ētikas mācības popularizēšana. Biedrības (ar nosaukumu Meistara loža) dibinātājs 1920. gadā bija Vladimirs Šibajevs (1898–1975), vēlāk N. Rēriha sekretārs Indijā. No 1928. gada biedrību vadīja ārsts Fēlikss Lūkins. Biedrība oficiāli reģistrēta 1930. gada 13. oktobrī. No 1934. gada tās vadītājs bija dzejnieks Rihards Rudzītis. Biedrības paspārnē izveidojās grāmatu apgāds “Uguns.”

Arī mūsdienās Latvijā darbojas vairākas hinduismam piederīgas reliģiskas organizācijas un garīgas kustības. Kopš 1979. gada Latvijā darbojas Starptautiskā Krišnas apziņas kustība. Jau 20. gs. 70. gados Latvijā sāka veidoties Satja Sai Babas kustība. 1988. gadā savu darbību atjaunoja Rēriha biedrība, bet 1992. gadā sāka darboties Austrumu kultūras centrs “Urusvati”. 1992. gadā Rīgā tiek nodibināts Brahma Kumaris Pasaules Garīgās universitātes centrs, kurā tiek praktizēta Rādža joga. 1993. gadā reģistrēta sabiedriskā organizācija "Rīgas Šri Činmoja centrs". 2000. gadā reģistrēta arī Bhakti jogas Liepājas draudze. Kopš 90. gadu beigām Rīgā savu mācību popularizē arī Sahadža jogas piekritēji.

20. gs. beigās Latvijā sāka strauji izplatīties jogas prakse tās fiziskajā aspektā, respektīvi, kā vingrinājumi veselības uzlabošanai. Piemēram, 1999. gadā Rīgā sāka darboties jogas skola “Dipika”, kur nozīmīga vieta ierādīta Hatha jogai. Kopš 2003. gada Hatha jogu interesenti var apgūt arī Daya joga studijā. Jogu var apgūt arī citās studijās un fitnesa centros.