Latvija

Latvijā islāmticīgie pirmoreiz minēti 1838. gadā. 1898. gadā šeit dzīvoja aptuveni 2000 musulmaņu. Lielākoties sunnīti. Mūsdienās, pēc dažādu avotu ziņām, varētu būt no 0,5 līdz 12 tūkstošiem islāmticīgo, precīzu datu nav. Lielākā daļa Latvijā ieceļojuši no bijušās PSRS. 2004. gadā bija reģistrētas un aktīvi darbojās šādas islāmticīgo reliģiskās organizācijas: Rīgas pilsētas musulmaņu draudze "Ideļ" (reģ. 1996. g. decembrī), Rīgas musulmaņu kopiena "Islam" (reģ. 1998. g. decembrī); Rīgas musulmaņu kopiena "Korāns" (reģ. 1998. g. decembrī); Rīgas musulmaņu kopiena "Iman" (reģ. 2002. g. februārī); Daugavpils musulmaņu reliģiskā kopiena "Ideļ" (reģ. 1996. g. decembrī) u.c. Darbojas arī draudzes Ventspilī un Jēkabpilī. Viens no islāma centriem un lūgšanu telpām atrodas Rīgā, Brīvības ielā 104. Tajā strādā arī svētdienas skola, kur māca arābu valodu un islāma pamatus.