Riti

Musulmaņu galvenie reliģiskie pienākumi ir izteikti islāma Piecos pīlāros (praksēs), un tie ir šādi: svinīgi apliecināta ticība vienīgajam Dievam Allāham un Muhameda atzīšana par viņa sūtni; vismaz piecas lūgšanas (salā) katru dienu; īpašs ikgadējo ienākumu daļas ziedojums kopienas fondam (zakā); 30 dienu gavēnis ramadāna mēnesī; svētceļojums uz Meku (hādžs). Liela nozīme tiek piešķirta arī dievkalpojumam, kas notiek piektdienās mošejā imāma vadībā; pravieša dzimšanas dienai (mauludai) un pravieša debesceļojuma svētkiem (miradžai).