Latvija

Latvijā 20. gadsimta divdesmito gadu sākumā bija sastopami tikai daži Jehovas liecinieki. 1926. gada jūlijā Sargtorņa Bībeles un traktātu savienība ASV nosūtīja uz Latviju savu pārstāvi, Anglijas pavalstnieku Rīsu Teiloru (Rees Taylor,), lai Rīgā, Kuģu ielā 30, atklātu biroju. 1928. gada beigās R. Teiloru nomainīja D. L. Krenstons (Cranston), vēlāk trīsdesmito gadu sākumā A. P. Dunhams (Dunham). Latvijas Iekšlietu ministrijas Garīgo lietu pārvalde nedeva oficiālu atļauju “Sargtorņa Bībeles un traktātu savienības” reģistrācijai, jo uzskatīja to par nevēlamu. 1933. gada 14. martā Jehovas liecinieki reģistrējās Rīgas Apgabaltiesas reģistrācijas nodaļā kā “Internacionālā Bībeles pētnieku biedrība” (Rīgā, Cēsu ielā 11). Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā pirmās Jehovas liecinieku draudzes (divas Rīgā un viena Jelgavā) tika reģistrētas 1998. gadā. Latvijā 2005. – 2006. gadā lielākais sludinātāju skaits – 2434, atceres vakara apmeklētāju skaits – 4187. Latvijā 2005. – 2006. gadā kristīts 81 cilvēks. Jehovas liecinieku sludinātāju skaita attiecība pret iedzīvotāju skaitu 2005./2006. gadā bija 1:940. Latvijā 2007. gadā darbojas 39 Jehovas liecinieku draudzes (no tām reģistrētas ir 14 draudzes), ir 16 Jehovas liecinieku Valstības zāles (jeb sapulču zāles). 2007. gadā latviešu valodā divreiz mēnesī turpina iznākt žurnāls “Sargtornis” (vidējais metiens 9 tūkstoši eks.) un žurnāls “Atmostieties!” (14 tūkstoši eks.).