Mūsdienas

Pasaulē Jehovas liecinieku darbu koordinē Vadošā padome, tās mītne atrodas Bruklinā, Ņujorkā. Katru gadu Vadošā padome uz 15 pasaules reģioniem nosūta savus pārstāvjus. Reģions, par kuru atbild attiecīgā filiāle, ir sadalīts apgabalos un katrs apgabals savukārt sadalīts rajonos. Katrā rajonā ir ap 20 draudžu un savs pārraugs, kas divreiz gadā apmeklē katru draudzi. Kopš 2004. gada Jehovas liecinieki Latvijā veido patstāvīgu filiāli. Jehovas liecinieki ir sastopami visā pasaulē – vairāk nekā 236 zemēs (2006. gadā), un gandrīz visās viņi ir oficiāli atzīti. 2006. gadā pasaulē lielākais Jehovas liecinieku sludinātāju skaits bija 6 741 444 cilvēki. Visā pasaulē tiek izplatīts Jehovas liecinieku žurnāls "Sargtornis sludina Jehovas Valstību" (The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom, parasti to dēvē vienkārši par “Sargtorni”). 2007. gadā žurnāls “Sargtornis” tiek izdots 158 valodās (katra izdevuma vidējais metiens >28 mlj. eks.) un žurnāls "Atmostieties!" (Awake!) 2007. gadā – 81 valodā (katra izdevuma vidējais metiens >34 mlj. eks.).