Riti

Katrs Jehovas liecinieks ir sludinātājs (publisher), kas brīvprātīgi veltī savu laiku sludināšanai. Īpaša kategorija ir pionieri, viņi sludina ne mazāk kā 70 stundas mēnesī (t. i., 840 stundas gadā), palīgpionieri  – 50 stundas mēnesī, kā arī speciālie pionieri, kas sludina ne mazāk kā 140 stundas mēnesī. Jehovas liecinieki sludināšanu pamato ar to, ka kristieši labprāt stāsta citiem to, kas rakstīts Bībelē. Jehovas liecinieku sludinātāji uz ielas uzrunā cilvēkus, izplata brošūras, mājās notur Bībeles stundas. Katru gadu Jehovas liecinieki atzīmē Jēzus Kristus nāves atceres vakaru jeb Kunga vakarēdienu. 2007. gadā Latvijā ir sešpadsmit Valstības jeb sapulču zāles – Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā, Jūrmalā un citviet –, kur Jehovas liecinieki katru nedēļu rīko vairākas sapulces. Reizi nedēļā Jehovas liecinieki pulcējas mazās grupās dzīvokļos, lai studētu Bībeli.