Doktrīnas

Jehovas liecinieki uzskata, ka Bībele ir Dieva iedvesmota un ka uz to var paļauties vairāk nekā uz cilvēku izdomātām mācībām. Jehovas liecinieki tic, ka Harmagedona kaujā Dievs iznīcinās tagadējās pasaules kārtību un nodibinās Dieva valstību, kurā Dievam uzticīgie cilvēki varēs dzīvot mūžīgi uz zemes; tikai “mazais ganāmais pulciņš” jeb 144 tūkstoši cilvēki nokļūs debesīs un valdīs kopā ar Kristu. Šī Jehovas liecinieku pārliecība tiek pamatota ar Bībeles tekstiem (it īpaši ar Daniēla un Jāņa atklāsmes grāmatās). Jehovas liecinieki, pamatojoties uz Bībeli, noraida virkni ideju, ko bija akceptējušas daudzas vēsturiskās baznīcas, – Svēto Trīsvienību, dvēseles nemirstību, elli u. c. Jehovas liecinieki uzskata, ka Kristus ir Dieva Dēls, bet Tēvs ir augstāks nekā viņš. Jehovas liecinieki neatzīst Ziemassvētkus, Lieldienas, Vasarsvētkus, valsts simbolu – karoga un himnas godināšanu, noraida militāro dienestu, nepiedalās politiskajā dzīvē (atturas no vēlēšanām), kategoriski noraida smēķēšanu un ir pret donoru asiņu pārliešanu. Vairāk nekā 150 pasaules valstīs Jehovas liecinieki ir izveidojuši 1400 speciālas komitejas saziņai ar slimnīcām, un šo komiteju locekļi informē medicīnas darbiniekus par alternatīvām asins pārliešanas metodēm. 2007. gadā nogalē Latvijā ir apzināti 54 ārsti, kuri bija gatavi sadarboties ar Jehovas lieciniekiem šajos jautājumos.