Mūsdienas

Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība ir starptautiska konfederācija, kas 2000. gadā apvienoja 325 centrus 75 valstīs, no tiem tikai 45 tempļi un lauku kopienas atrodas ASV. Pēc Praphupādas nāves biedrībai neizdevās saglabāt savu kontinuitāti. Kaut arī SKAB pastāv paramparā tradīcija (sakrālo zināšanu pēctecīga nodošana no skolotāja skolniekam) kustībā sākās asas debates par autoritātes lomu, un laikā no 1978. līdz 1988. gadam biedrībā sākās konflikti un izveidojās vairākas šķeltnieciskas grupas. Piemēram, 1990. gadā no kustības izraidīja vairākus organizācijas biedrus, kas sāka izdot “Vedic Village Review” – izdevumu, kas popularizē herētiskus viedokļus. Biedrība saskārās ar problēmām, kas pievērsa plašākas sabiedrības uzmanību – parādījās ziņas par fizisku, emocionālu un seksuālu vardarbību pret skolniekiem, kas mācījušies biedrības skolās Indijā un ASV. 1998. gadā biedrība izplata paziņojumu, kurā sīki izklāsta šos notikumus un savu pozīciju. Pēc šī paziņojuma biedrība saņem piedošanu, taču vēlāk tomēr sākas vairāki tiesas procesi. Lai nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos, tiek izveidots īpašs resors bērnu aizsardzībai un izglītošanai. 2006. gada jūlijā biedrībā tiek izplatīta petīcija, kas aicina uz “nulles iecietību” (Zero Tolerance Campaign) pret apvainotājiem pagātnē.

Jau 2002. gadā SKAB izveido tiesībsarga biroju (ISKCON Resolve), kura uzdevums ir nepieļaut iekšējus konfliktus un šķelšanos. Biroja vadītājs ir Braja Bihari Dasa (Braien Bloch). Līdzīgam mērķim ir izstrādāta arī Integrētā konflikta vadīšanas sistēma (Integrated Conflict Management System).

Mūsdienās Starptautiskās Krišnas apziņas biedrībā līdztekus konservatīvajam virzienam sevi aktīvi piesaka arī atjaunotnes kustība, kas rosina vaišnāvus risināt aktuālas problēmas, piemēram, sieviešu tiesību kustība iestājas par biedrības rindās esošo sieviešu stāvokļa uzlabošanu un viņu tiesību nostiprināšanu.