Vēsture

Starptautisko Krišnas Apziņas biedrību (International Society of Krishna Consciousness – ISCON) 1965. gadā ASV nodibināja Bhaktivēdānta Svamī Prabhupāda, 1896–1977). Šī kustība ir atzars no garīgās kustības, kuru 16. gs. Bengālijā izveidoja indiešu filozofs, mistiķis un Bhakti jogas tradīcijas iedibinātājs Šrī Čaitanja Mahāprabhu (1486–1533). Čaitanja reformēja Krišnas pielūgšanas tradīciju, piemēram, aizsākot vēdisko tekstu tulkošanu no sanskrita vietējās valodās, ieviešot Dieva godināšanai publiskas dejošanas un dziedāšanas veidus (sankīrtana), kā arī paplašinot to cilvēku loku, kuri drīkstēja piedalīties Krišnas godināšanas rituālos. Par pirmajiem kustības piekritējiem Rietumu pasaulē kļuva Ņujorkas hipiji.

Par pirmajiem kustības piekritējiem Rietumu pasaulē kļuva Ņujorkas hipiji.