Doktrīnas

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības (SKAB) sekotāji uzskata sevi par senās Madhva-Gaudījas vaišnāvu tradīcijas turpinātājiem. Kustības mācība balstās uz senajiem vēdu rakstiem, īpaši uz pēdējo Purānu – Šrīmad-Bhāgavatamu un Bhagavad-Gītu. Atbilstoši kustības doktrīnām cilvēks, kurš uzticīgi kalpo Krišnam, apgūst mācību un vairākas stundas dienā skandina mantru – Kunga svētos vārdus Krišna un Rāma (Hare Krišna, Hare Krišna/ Krišna Krišna, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma/ Rāma Rāma, Hare Hare) un citas meditatīvas lūgšanas –, pakāpeniski var pacelties līdz Dieva apziņas līmenim, jo cilvēka dvēsele ir neatņemama Krišnas daļa, kas apveltīta ar Dieva personības īpašībām.