Mūsdienas

Kopš 1998. gada Latvijas dievturu virsvadītājs ir R. Pussars (vienlaikus šo amatu pilda arī M. Grīns, kas bija dižvadonis emigrācijā, vēlāk – arī Latvijā). 2003. gadā Latvijā bija 12 draudzes. Vietās, kurās ir neliels dievturu skaits, izveidoti puduri. Līdzās Latvijas dievturu sadraudzei pastāv arī neatkarīga draudze "Sidrabene." Saskaņā ar Reliģisko lietu pārvaldes datiem Latvijā 2004. gadā bija 633 dievturi.