Riti

Dievturu svētki saistīti ar gadskārtas ritējumu. Galvenie svētki ir Lieldienas, Jāņi, Apjumības, Ziemassvētki. Dievturi lieto īpašu kalendāru, kura pamatā ir pieņēmums, ka latviešu pirmsākumi meklējami 10 000 pirms m. ē.