Doktrīnas

Satja Sai Baba savā mācībā izdala piecas pamatvērtības: patiesību (sathya), pareizu rīcību (dharma), mieru (shanti), mīlestību (prema) un nevardarbību (ahimsa). Pasaule ir ilūzija (maija), vienīgi Dievs ir reāls. Dzīves jēga ir pieredzēt vienotību ar Dievu un citām dzīvām būtnēm. Satja Sai Baba skaitās Dieva Šivas un Šakti pilnā iemiesošanās šajā Kali Jugas ērā (Kali Yuga purna avatar). Satja Sai Baba saka, ka viņš ir nācis lai atjaunotu ticību un mudinātu izmantot vēdu gudrības. Viņa mācība ir ne tik daudz tradicionāla, cik sinkrētiska hinduisma forma, kas nāk no daudziem tā strāvojumiem, kā arī no budisma, sikhisma un kristietības.