Mūsdienas

Mūsdienās pasaulē ir apmēram 73 000 000 anglikāņu. Anglikānismam raksturīga liela daudzveidība praksē un uzskatos – no ļoti konservatīviem līdz ļoti liberāliem. Daļa anglikāņu baznīcu ārpus Anglijas (piem., ASV) uz sevi attiecina nosaukumu "episkopālisms." Anglikāņu baznīcas, kas atzīst Kenterberijas arhibīskapa autoritāti, apvienojušās sadraudzībā, pie kuras pieder 38 provinces (administratīvas vienības noteiktā teritorijā) un neliels skaits ārpus provincēm stāvošu diecēžu (bīskapiju). Lēmumu pieņemšana katrā provincē ir trīs draudžu locekļu kategoriju – bīskapu, priesteru un laju pārstāvju rokās. Pasaulē pašlaik ir apmēram 900 anglikāņu bīskapu.

Eiropas diecēze, pie kuras pieder anglikāņu draudze Rīgā, 2007. gada sākumā apvienoja 270 draudzes 45 valstīs, kurās kalpo 140 garīdznieki. Tās katedrāle atrodas Gibraltārā, zemākas pakāpes katedrāles (prokatedrāles atrodas Briselē un Maltā). Diecēze sadalīta 7 arhidiakonātos (administratīvos apgabalos) – Austrumu, Francijas, Gibraltāra, Itālijas un Maltas, Ziemeļrietumu Eiropas, Vācijas un Ziemeļeiropas, Šveices. Mūsdienās anglikānismā, tāpat kā citās baznīcās, notiek asas debates par jautājumiem, kas skar ētiku un seksualitāti. Plašu rezonansi radīja amerikāņu episkopāļu Ņūhempšīras diecēzes 2003. gada lēmums ievēlēt par bīskapu atklāti homoseksuālo priesteri Džīnu Robinsonu. To apsveica daudzi anglikāņi Rietumu valstīs, toties daļa Trešās pasaules valstu anglikāņu vadītāji reaģēja negatīvi.