Mūsdienas

Mūsdienās pasaulē ir apmēram 70 000 000 metodistu. Apvienotās metodistu baznīcas struktūra ir episkopāla (Latvijas metodisti pakļauti Ziemeļu un Baltijas valstu bīskapam), starptautiskā līmenī darbību koordinē Vispasaules metodistu padome. Lokāla rakstura jautājumus risina reģionālās konferencēs, kurās piedalās gan garīdzniecība, gan draudžu locekļu pārstāvji. Centralizētā struktūra gan nenozīmē vienādību – metodismā pastāv dažādi teoloģiski un liturģiski strāvojumi, kā arī atšķirīgi politiski uzskati. Metodisti ir gan ASV prezidents Dž. Bušs, gan demokrātu partijai piederošā ASV Kongresa senatore Hilarija Klintone. Līdzās tradicionāli domājošiem teologiem darbojas arī citādu uzskatu domātāji, piemēram, afroamerikānis Džeimss Kons, kontekstuālās afrikāņu teoloģijas atziņas savieno ar metodisma garīgo mantojumu, bet Džons Kobs Jaunākais metodismu savieto ar procesa filozofiju. Mūsdienās metodistu garīdzniecību veido gan vīrieši, gan sievietes. Garīdzniekus draudzēs nozīmē bīskaps saziņā ar reģiona (valsts) superintendantu. Mācītāju norīkojumi tiek oficiāli paziņoti ikgadējās draudžu konferencēs. Komunisma sabrukums Austrumeiropā un bijušās PSRS republikās ir pavēris ceļu metodisma atdzimšanai ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Bulgārijā 1990. gadā darbojās vairs tikai divas, bet 2007. gadā – jau 37 metodistu draudzes. Albānijā, kur komunistiskā režīma laikā reliģiskās organizācijas vispār tika aizliegtas, vācu metodistu aktivitātes 20. gs. deviņdesmitajos gados veicināja draudžu veidošanos. Līdzīgs process notika Krievijā – Staļina vajāšanu laikā metodistu draudzes tika likvidētas, bet 1993. gadā Krievijas Federācijā tika juridiski atzīta atjaunotā Apvienotā metodistu baznīca. Metodisti aktīvi piedalās ekumeniskajā kustībā. 2006. gadā pasaules metodistu konferences delegāti vienbalsīgi nolēma pievienoties luterāņu un Romas katoļu 1999. gadā parakstītajai kopīgajai deklarācijai par taisnošanas doktrīnu. Apvienotā metodistu baznīca ir Pasaules baznīcu padomes locekle. Metodisti ASV ir dialogā ar Amerikas Evaņģēliski luterisko baznīcu un Episkopālo baznīcu par pilnu komūniju tuvākā nākotnē.