Riti

Romas katoļu baznīcu raksturo izkopts kults un krāšņas ceremonijas. Baznīcai ir septiņi svētie sakramenti: kristības, iestiprināšana, Vissvētākais sakraments (Euharistija), gandarīšanas sakraments (grēksūdze), slimnieku sakraments, priesterības sakraments un laulības sakraments. Baznīcas ordinētiem garīdzniekiem obligāti jāievēro celibāts. Romas katoļu baznīcā ir svēto, īpaši Dievmātes Marijas kults.

Romas katoļu baznīcai raksturīga hierarhiska, stingri centralizēta organizācija. Baznīcu vada pāvests (Jēzus Kristus vietnieks, tiešs apustuļa Pētera pēctecis, nemaldīga autoritāte ticības un tikumības jautājumos). Pāvesta vadību pār baznīcu veidojošajām draudzēm tiek īstenota ar Romas kūrijas palīdzību. Baznīcas augstākās konsultatīvās institūcijas ir koncils, kardinālu kolēģija un bīskapu sinode. Kardinālu konklāvā ievēl nākamo pāvestu. Baznīcas galvenā mītne un pāvesta rezidence atrodas Vatikānā – pilsētvalstī Romas rietumos, Tibras labajā krastā. Romas katoļu baznīcai ir vairāki Dievam veltītas (konsekrētas) dzīves institūti: ordeņi, kongregācijas un sekulārinstitūti, dažādas laju apvienības, labdarības organizācijas un ģimeņu kustības.