Mūsdienas

Septītās dienas adventistu draudžu locekļu kopskaits ir strauji audzis – 1996. gadā pasaulē bija vairāk nekā 9 miljoni septītās dienas adventistu, 2003. gadā – 11 miljoni. Mūsdienās deviņi no katriem desmit draudzes locekļiem dzīvo ārpus ASV – 206 pasaules zemēs. Adventisti plaši izmanto iespējas, ko nodrošina jaunās informācijas tehnoloģijas. 1994. gadā tika atklāts septītās dienas adventistu interneta on-line forums, kuram līdz 1996. gadam pievienojās vairāk nekā 5 400 draudzes locekļu, gūstot iespēju tieši sazināties ar draudzes vadību un iegūt jaunāko informāciju par draudzes dzīvi. 1994. gadā tika atklāta preses aģentūra "Adventistu ziņu tīkls" (ANN), tajā pašā gadā "Adventistu komunikāciju tīkls" (ACN) sāka satelīttelevīzijas pārraides. Septītās dienas adventistiem ir ļoti plaša protestantu izglītības sistēma – 5 530 skolas, koledžas un universitātes. Adventistu Attīstības un palīdzības aģentūra (ADRA) īsteno dažādas palīdzības programmas, piegādājot trūkumcietējiem un dabas katastrofu upuriem pirmās nepieciešamības lietas un sniedzot medicīnisko aprūpi. Draudžu centralizētā struktūra (draudžu savienības apvienotas 13 divīzijās, Latvijas draudžu savienība pieder pie Baltijas ūnijas, kura savukārt ietilpst Transeiropas divīzijā) nodrošina vienotas mācības un prakses saglabāšanu. Starptautiskā līmenī augstākā autoritāte pieder ģenerālkonferencei (birojs atrodas Silverspringā, ASV), starplaikos starp tās sesijām galvenos administratīvos lēmumus pieņem ģenerālkonferences izpildkomiteja.

Mūsdienās adventismā pastāv plašs teoloģisko uzskatu spektrs, tā vienā galā ir tradicionālisti (bieži pazīstami ar nosaukumu “vēsturiskie adventisti”), kuri vairāk akcentē adventisma sākuma posma doktrīnas un izturas rezervēti pret mūsdienu tendencēm adventismā, bet otrā galā – modernisti (“progresīvie adventisti”, bet viņi sevi neidentificē ar protestantu teoloģisko liberālismu), kuri uzskata, ka ir pārskatāma mācība par E. Vaitas dieviedvesmotību. Kopš 1993. gada viņi publicē žurnālu “Adventist Today.”

Adventisti iesaistās starpkonfesionālā sadarbībā tiktāl, cik tas nav pretrunā ar viņu teoloģiju – līdz ar to adventisti piedalās, piemēram, Bībeles biedrību darbā, bet nepieder pie Pasaules baznīcu padomes.