Riti

Tāpat kā baptisti, Vasarsvētku draudzes un virkne citu protestantisma novirzienu, adventisti kristī tikai pieaugušos (ticīgo kristība), pilnīgi pagremdējot kristāmo cilvēku ūdenī. Pirms kristībām kristību kandidāts dod publisku solījumu (kopš 2005. g. pastāv divi solījuma teksta varianti). 58. Ģenerālkonference noteica, ka atkārtotām kristībām (kā publiska zīme ticības atjaunošanai) vajadzētu notikt tikai īpašos apstākļos un pēc iespējas retos gadījumos. Svētā vakarēdiena svinēšanas laikā tiek praktizēta savstarpēja kāju mazgāšana. Kā Svētā vakarēdiena elementus lieto neraudzētu maizi un vīnogu sulu. Adventisti vairāk akcentē Svēto vakarēdienu kā Kristus nāves piemiņas mielastu, lai gan “Pamataziņas” (Fundamental Beliefs) vienlaikus saka, ka tajā “ir klātesošs Kristus, lai sastaptu un stiprinātu savus ļaudis”.

Adventistu centrālais sabata dievkalpojums (parasti no rīta) ir sadalīts divās daļās, no kurām viena tiek veltīta Bībeles studijai pēc centralizēti izstrādāta Bībeles lasīšanas plāna, otra – sprediķa uzklausīšanai un kopīgai pielūgsmei. Dievkalpojumu telpu iekārtojums adventistiem ir vienkāršs, telpas priekšā galveno vietu ieņem kancele (katedra).