Doktrīnas

Kā rāda nosaukums, septītās dienas adventisti uzsver divas atziņas: 1) sabata svinēšanu (septītā diena pēc jūdu kalendāra, sestā – pēc Rietumu pasaulē lietotā kalendāra) un 2) Kristus drīzu atkalatnākšanu (latīņu val. adventus – atnākt). Tāpat kā citi protestanti, arī adventisti par savas ticības pamatu uzskata Bībeli. Pēcnāves stāvokli adventisti raksturo kā miegu. Viņi uzskata, ka pēc Kristus atkalatnākšanas (pēc globāla ciešanu un vajāšanu laika) notiks visu no radīšanas brīža mirušo taisnīgo cilvēku augšāmcelšanās. Netaisnīgie nevis uz mūžīgiem laikiem nonāks ellē, bet tiks iznīcināti. Akcentējot Bībeles mācību par cilvēku kā Dieva templi, septītās dienas adventisti sludina veselīgu dzīvesveidu – atturēšanos no alkohola, tabakas un narkotiku lietošanas, kā arī Vecajā Derībā minēto noteiktu pārtikas veidu lietošanas aizliegumu (piem., neēd cūkgaļu). Daudzi adventisti ir veģetārieši.

1980. gadā ģenerālā konference pieņēma 28 adventisma pamatatziņas (papildinātas 2005. g.). Adventistu galvenais teoloģiskās pētniecības centrs ir 1975. gadā dibinātais Biblical Research Institute Silverspringā (ASV), kas publicē grāmatas un rīko konferences.