Riti

Pentakostiem raksturīgs emocionāls, spontāns dievkalpojuma stils. Vasarsvētku draudžu dievkalpojumiem raksturīga liela draudžu locekļu iesaistes pakāpe. Draudzes ierindas locekļiem dievkalpojumos ir iespēja liecināt – publiski izklāstīt savu personisko reliģisko pieredzi. Dievkalpojumos cilvēki bieži savas emocijas izsaka ar ķermeņa kustībām un žestiem (lūgšanā paceltas rokas), daudzās draudzēs praktizē liturģisku dejošanu. Saglabājot 19. gs. starpkonfesionālo atmodas kustību tradīcijas, dievkalpojumu beigās cilvēki bieži tiek aicināti iznākt sanāksmes telpas priekšā grēku nožēlai.

Tāpat kā baptisti, arī pentakosti praktizē ticīgo kristību (tie pentakosti, kas neatzīst Trīsvienību, nelieto tradicionālo kristību formulu, bet krista Jēzus vārdā.) Svētais vakarēdiens vairākumā gadījumu tiek uztverts kā Kristus nāves piemiņas mielasts, daži pentakostisma novirzieni tā laikā praktizē kāju mazgāšanas ritu.