Mūsdienas

Mūsdienās Krievijā aktīvi darbojas 2 – 2,5 miljoni vecticībnieku. Lielākās vecticībnieku kopienas ārpus Krievijas izveidojušās Ukrainā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Vecticībnieku draudzes pastāv arī ASV, Kanādā un Austrālijā. Piemēram, ASV lielākā vecticībnieku kopiena (aptuveni 10 000 locekļu) ir izveidojusies Oregonā. Kanādā dzīvo apmēram 500 vecticībnieku.

Mūsdienās vecticībniekiem būtisks tālākas eksistences jautājums ir savas identitātes saglabāšana. Tāpēc vecticībnieki asi uztver parādības, kas var tikt tulkotas kā centieni saplūdināt vecticībnieku identitāti ar citām konfesijām (piem., pareizticības). Tas vēlreiz akcentēts 2006. gadā Pēterburgā Krievijas vecticībnieku–pomoriešu kongresā.