Riti

Atzīst septiņus kristietības sakramentus, taču izpilda divus: kristības un grēksūdzi. Vecticībnieki ir saglabājuši kristīšanas rituālu ar pilnīgu iegremdēšanu ūdenī. Atšķirībā no pareizticīgā dievnama, vecticībnieku dievnamā nav altāra parastajā izpratnē, bet par altāri kalpo svētbildes. Vecticībnieku baznīcā sievietēm un vīriešiem dievkalpojuma laikā jāstāv šķirti - vīriešiem labajā, bet sievietēm kreisajā pusē. Vecticībnieki lieto divpirkstu krusta zīmi, liturģijā izmanto divkāršo sveicienu „Aleluja!” un krusta gājienā dodas Saules kustības virzienā.