in English   

Valdes un Revīzijas komijas locekļi

LBB Valde

Vārds, uzvārds Amats
1. Ojārs Incenbergs Valdes priekšsēdētājs
2. Jānis Balodis Valdes loceklis
3. Ainars Baštiks Valdes loceklis
4. Pāvils Brūvers Valdes loceklis
5. Gatis Bezdelīga Valdes loceklis
6. Ilona Rasa Trūpa Valdes locekle
7. Marija Mickāne Valdes loceklis
8. Pēteris Cielavs Valdes loceklis
9. Linards Rozentāls Valdes loceklis
10. Zintars Jansons Valdes loceklis
11. Armands Bērziņš Valdes loceklis
12. Gita Medne Valdes locekle
13. Jevgeņija Ņečajeva Valdes locekle
14. Jānis Ozoliņkēvičs Valdes loceklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revīzijas komisija

Vārds, uzvārds Amats
1.  Dace Morica komisijas priekšsēdētāja
2.  Baiba Jansone komisijas locekle
3.  Alfrēds Jākobsons komisijas loceklis