in English   

Gadskārtējā Baltijas Bībeles biedrību tikšanās

18.7.2019

No 10. līdz 12. jūlijam Liepājā notika gadskārtējā Baltijas Bībeles biedrību tikšanās. Šai tradīcijai – latviešu, lietuviešu un igauņu Bībeles biedrības darbiniekiem pulcēties reizi gadā, vasarā, lai apmainītos ar informāciju, pieredzi un baudītu kolēģu sadraudzību, ir garš mūžs - gandrīz 30 gadi. Šogad namatēva lomā bijām mēs - Latvijas Bībeles biedrība. Semināra laikā uzklausījām Bībeles biedrību vadītāju pārskatus par aizvadīto gadu un iepazināmies ar mūsu kaimiņu izdotajām grāmatām. Kopā ar mums bija arī kolēģi un konsultanti no Apvienotajām Bībeles biedrībām – Kriss Deils (Chris Dale) un Klēra Bedota (Claire Bedot), kuri jau daudzus gadus palīdz mums gan ar praktiskiem padomiem, gan daloties informācijā. Kriss Deils pastāstīja par dažādu Bībeles biedrību un citu izdevniecību pieredzi Bībeles izdošanā, dažādojot tās formātus, pasniegšanas veidu, lai šī vēsts būtu labāk uztverama 21. gadsimta cilvēkam, kurš nav radis lasīt garus tekstus. Šobrīd “modē” ir tā saucamā “journaling Bible” - Bībeles izdevums, kur atstāta vieta piezīmēm, Bībeles teksta izcelšanai ar krāsām un zīmējumiem u.c. Klēra Bedota pastāstīja par savu neseno ceļojumu uz Zimbabvi, kur Bībeles biedrības atbalsta Bībeļu dāvināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Attieksme pret šiem bērniem Āfrikā, tai skaitā, Zimbabvē ir ļoti nežēlīga. Liels paldies Krisam un Klērai! Līdz nākamajai tikšanās reizei – Igaunijā!

Baltijas Bībeles biedrību darbinieki un Apvienoto Bībeles biedrību konsultanti Klēra Bedota un Kriss Deils Liepājas pludmalē.

Klēra Bedota (Claire Bedot), Apvienotās Bībeles biedrības

Kriss Deils (Chriss Dale), Apvienotās Bībeles biedrības

Iepazīstamies ar jaunumiem Bībeļu izdošanā.