in English   

Atbalstam mākslas plenēru "Veģos"

9.8.2019

8. augustā VSAC “Veģi”, kurā mīt jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, notika mākslas plenērs. Tas bija īpašs notikums arī Latvijas Bībeles biedrībai, jo labdarības akcijas “Mana Adventa dāvana” laikā daļu no ienākumiem (700,- EUR) ziedojām šī plenēra organizēšanai. Jau vairāk kā 20 gadus reizi gadā atbalstam ne tikai cilvēku garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. Šoreiz tā ir arī iespēja vērst cilvēku uzmanību uz sabiedrības nomalē mītošajiem, kuru vajadzības izpaust sevi ir tādas pašas kā mums. Paldies ziedotājiem, paldies visiem darbiniekiem, kuri rūpējās par pasākumu!

Plenērā piedalījās arī klienti no VSAC “Kurzeme” filiālēm Aizvīķos, Dundagā, Liepājā un Grobiņā.

Visi darbinieki viennozīmīgi atzīst - šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, jo: “Radošās aktivitātes ir vieglākais veids, kā šie cilvēki var izpausties, jo bieži viņiem nav valodas. Viņi ir drošāki šajā jomā nekā mēs – normālie cilvēki. Un ļoti bieži arī talantīgi. Tas ir kā kompensējošais mehānisms.”

VSAC “Veģi” iemītnieku radošās aktivitātes atbalstam jau otro gadu. Nākamgad plānojam lūgt ziedotāju atbalstu elektronisko klavieru iegādei, jo pansionātā ir mūzikas nodarbības, ansamblis, kā arī teātra pulciņš. Mūzika ir ļoti svarīga, jo daudziem palīdz izteikt sevi.

Plenēra tēma bija "Kas kaitēja putniņam būt!”

Top putniņš no māla.

Atis atdarina putnu balsis.

Sniedze zīmē putnu.

Muzicē mūziķi no Liepājas.

Aigars un VSAC "Veģi" direktore Irēna Kauliņa

"Liels paldies Bībeles biedrībai par šo iespēju! Varējām nodrošināt visus materiālus un siltas pusdienas visiem dalībniekiem. Tāpat par ziedojumiem iegādāti materiāli radošajām aktivitātem, kas pietiks ļoti ilgam laikam - māls, glazūras, instrumenti, papīrs, krāsas, audumi, dzijas u.c. lietas rokdarbiem. Liels paldies!"