in English   

2019. gads skaitļos

4.3.2020
• Latvijas Bībeles biedrība 2019. gadā izplatījusi 12 376 grāmatas. No tām 4346 Bībeles latviešu un krievu valodā.
 
• Pārdotas 9688 grāmatas.
 
• Bez maksas izplatītas 2688 Bībeles un citas grāmatas.
 
Izdotas 12 grāmatas, no tām 2 atkārtoti tiražētas, kā arī neliels piezīmju blociņš ar Bībeles tekstiem un 2 pužļu kastītes ar Bībeles stāstu varoņu figūriņām bērniem.
 
• LBB darbu 5 labdarības akciju ietvaros finansiāli atbalstījuši 1917 ziedotāji - individuālas personas, draudzes, uzņēmumi un organizācijas, kopā saziedojot 33945,82 16 EUR.
 
• LBB darbu atbalstījušas 81 draudzes, tai skaitā 49 luterāņu, 1 Romas katoļu, 16 septītās dienas adventistu, 8 baptistu, 2 evaņģēlisko kristiešu draudzes, 1 Vasarsvētku, 1 metodistu draudze, 1 Jēzus evaņģēliskā draudze, 1 reformātu draudze un 1 draudze ārpus Latvijas.