in English   

Grāmatas īpašajiem bērniem

4.8.2020

3. augustā ciemojāmies Mērsragā kristiešu draudzes “Pilsēta” mācītāja Uģa Pallo un viņa draudzes locekļu organizētajā vasaras nometnē īpašajiem bērniem. Draudze “Pilsēta” šādu nometni organizē katru gadu. Šogad Mērsragā augustā notiek divas šādas nometnes – katrā no tām 8 bērni. Nometne ir brīnišķīgs atelpas brīdis ne tikai bērniem, bet jo īpaši viņu vecākiem. Mums ir liels prieks atbalstīt mācītāja Uģa Pallo un viņa komandas darbu. Dāvinājām viņiem lielu grāmatu kasti – gan bērniem, viņu vecākiem un bērnu “eņģeļiem” - bērnu auklītēm. Ceram, ka tā varētu kļūt par tradīciju – dāvināt grāmatas šiem bērniem gan vasarā, gan Ziemassvētkos, jo draudze “Pilsēta” atceras šos bērnus arī Ziemassvētkos. Ceram, ka mūsu nelielais dāvinājums ne tikai iepriecina bērnus un viņu vecākus, bet arī kaut nedaudz pievērš uzmanību bērniem, kuri atrodas mūsu sabiedrības nomalē, palīdzot mainīt attieksmi pret viņiem.

Milzīgs paldies mūsu labajiem ziedotājiem, kuri šogad ziedo mums tik dāsni, ka varējām iepriecināt šos bērnus! Paldies Uģim un viņa palīgiem par darbu! Brauksim nākamgad atkal!

“Eņģelis” Sindija, mazais Ernests, mācītājs Uģis Pallo un LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns.

“Eņģelis” Renāte un mazā Sofija.

“Eņģelis” Zane un Katrīna.

Kristiešu draudzes “Pilsēta” vasaras nometne īpašajiem bērniem un viņu vecākiem – Mērsrags 03.08.20.