in English   

Ciemos sociālajā aprūpes centrā “Veģi”

22.9.2020

24. septembrī viesojāmies Valsts sociālajā aprūpes centrā “Veģi”, ar kuru Bībeles biedrība sadarbojas jau trīs gadus. Daļa no labdarības akcijas “Mana Adventa dāvana” ienākumiem tiek nodota centra iemītnieku dzīves apstākļu uzlabošanai. Centrs ir mājas 150 cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Ar ziedotāju atbalstu esam palīdzējuši iegādāties materiālus zīmēšanas un rokdarbu nodarbībām un organizēt mākslas plenēru. Šoruden ar mūsu atbalstu iegādātas elektroniskās klavieres. Tas ir liels notikums visiem – gan iemītniekiem, kuri katru dienu ierodas uz mūzikas stundām, gan jo īpaši mūzikas skolotājai Dainai Felzenbergai. “Esam sajūsmā par klavierēm”, saka Daina. “Tām ir vienreizējas iespējas un dažādas funkcijas. Šobrīd mācāmies tās lietot, izzinām iespējas, dziedam, dejojam. Brīnišķīgi, ka ir cilvēki, kuri ziedo kaut kam tādam!”

Tradīcija, ka Bībeles biedrība ne tikai dāvina Bībeles, bet finansiāli atbalsta kādu sociālās aprūpes iestādi, aizsākās jau tālajos 90. gados, kad ekonomiskā situācija Latvijā bija ļoti smaga. Lai gan stāvoklis uzlabojies, tomēr Bībeles biedrība ar šo atbalstu joprojām turpina būt sociāli aktīva un turpina pievērst sabiedrības uzmanību “pašiem mazākajiem” - mūsu sabiedrības marginalizētajām iedzīvotāju grupām. “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:40)

Latvijas Bībeles biedrības projektu koordinatore Antra Puriņa noskatījās iemītnieku sagatavoto koncertu un sirsnīgi pateicās visiem dalībniekiem par aizrautību, milzīgo atdevi un prieku, ar kādu viņi piedalās it visā! Liels paldies dziedātājai Guntai Bulkai, azartīgajiem dejotājiem un mūzikas skolotājai Dainai Felzenbergai! Paldies centra direktorei Irēnai Kauliņai par sadarbību un vēlmi uzlabot iemītnieku dzīvi vietā, kas daudziem ir viņu vienīgās mājas! Paldies mūsu ziedotājiem!

Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem un mūzikas skolotājai Dainai Felzenbergai (vidū)!

Dziedātaja Gunta Bulka un mūzikas skolotāja Daina Felzenberga.

Aizrautīgie “Veģu” dejotāji.