in English   

Dāvinām Bībeles biedrības “Tuvu” jauniešu vakariem

29.9.2020

Lieliska sadarbība šogad mums izveidojās ar kristīgo labdarības biedrību “Tuvu”, kas palīdz grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, biedrības darbinieki un brīvprātīgie realizē dažādus labdarības projektus. Viens no tiem – Brankas ciema (Ozolnieku novads) jauniešu vakari, kas notiek divas reizes mēnesī un pulcē 80-100 jauniešus no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Tieši viņiem dāvināt Bībeles mums pavasarī lūdza biedrības Valdes locekle Zane Rautmane. Nolēmām palīdzēt, un vasarā lūdzām palīdzību mūsu ziedotājiem. Tagad varam teikt lielu paldies 142 ziedotājiem, kuri palīdzēja mums sarūpēt 225 grāmatas biedrībai “Tuvu”, - gan jauniešu vakariem, gan mazo “Princešu skolai”, gan citiem biedrības labdarības projektiem. Īpašs paldies Jānim Zadiņam no zemnieku saimniecības “Jaunsniķeri” Dundagā!

Bija liels prieks piedalīties 26. septembra jauniešu vakarā, kurā azartiskums, atraktivitāte un spēles prieks bija apvienots ar nopietnu saturu. Šajā reizē par emocionālo inteliģenci jauniešiem stāstīja Ulvis Kravalis no Latvijas Kristīgo studentu brālības. Daļai jauniešu šajā vakarā jau tika uzdāvinātas Bībeles, kas tika uzņemtas ar sajūsmu. Šeit jauniešiem Bībeli noteikti palīdzēs arī avērt un lasīt, jo kristīgo vēsti viņi saņem ne tikai dzirdot skaistus vai nopietnus vārdus, bet redzot biedrības “Tuvu” darbinieku un brīvprātīgo attieksmi pret pasauli un apkārtējiem cilvēkiem.

Arī mums ir prieks sadarboties ar cilvēkiem, kuri nesavtīgi rūpējas par savas kopienas ļaudīm un dara to ne tikai kā pienākumu, bet gan radoši - ar iedvesmu un izdomu un spēj aizraut arī citus. Ceram sadarboties arī turpmāk.

Biedrības "Tuvu" jauniešu vakars Brankas ciemā 26. septembrī - jaunieši ar uzdāvinātājām Bībelēm.

Biedrības TUVU Valdes locekle Zane Rautmane un jauniešu vakaru vadītājs Valters Siksna.