in English   

LBB biedru kopsapulce 2020

26.10.2020

14. oktobrī notika ikgadējā Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Kā ierasts telpas sapulces noturēšanai meklējām pie kādas no konfesijām, kuru pārstāvjus apvieno LBB Valde. Šoreiz ciemojāmies Latvijas Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudzes dievnamā. Arī īsu svētbrīdi pirms kopsapulces noturēja šīs draudzes mācītāja Anna Dobele. Liels paldies!

Kopsapulcē kā parasti izskanēja LBB darbinieku un LBB revīzijas komisijas atskaites ziņojumi. Kopsapulces dalībnieki noskatījās arī nelielu video par Bībeles biedrības misiju “Bībele mums līdzās”, kas izveidots 2020. gada pavasarī un paredzēts demonstrēšanai draudzēs.

Kopsapulces noslēgumā notika LBB Valdes vēlēšanas, un, kā parasti, - sadraudzība pie tējas un kafijas.

Jaunā Bībeles biedrības Valde nepilnā sastāvā (no kreisās): Zintars Jansons, Jānis Sadovskis, Ieva Puriņa, Ojārs Incenbergs, Imants Ģipslis, Pēteris Cielavs.

Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs