in English   

Ciemos sociālajā aprūpes centrā “Veģi”

17.8.2021

Reizi gadā ciemojamies pie VSAC “Veģi” cilvēkiem – gan darbiniekiem, gan klientiem. Bībeles biedrība jau četrus gadus ar nelielu ziedojumu atbalsta VSAC “Veģi” (Abavas pag.) - esam palīdzējuši sarūpēt mākslas plenēru, iegādāties elektroniskās klavieres un materiālus zīmēšanai, darbam ar mālu un rokdarbiem. Tradīciju ne tikai dāvināt Bībeles un citas grāmatas, bet reizi gadā ziedot līdzekļus kādai ārpus ģimenes aprūpes iestādei aizsākām grūtajos 90. gados, lai atbalstītu ne tikai sabiedrības garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. To turpinām joprojām. Šobrīd VSAC “Veģi” dzīvo 150 klienti ar garīgās attīstības traucējumiem

Šogad VSAC “Veģi” pārskaitījām 600 EUR lielu ziedojumu Par šiem līdzekļiem klientu vajadzībām uzbūvēta vasaras nojume pansionāta dārzā, kuru arī braucām apskatīt. Liels paldies visiem par jauko uzņemšanu!

Dace Kleinberga, VSAC “Veģi” vadītāja: “Ļoti priecājamies, ka ir šāds atbalsts un varam realizēt kaut ko ārpus plānotā.”

Ausma Guļevska, kultūras pasākumu organizatore: “Labi, ka ir tādi labi, mīļi draugi, kas mūs atbalsta! Prieks, ka kāds stūrītis tiek sakopts.”

Milzīgs paldies akcijas “Mana Adventa dāvana” ziedotājiem!

 

“..ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,

to jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:40)