in English   

Saruna par "Didahē"

4.10.2021

Vasarā Latvijas Bībeles biedrība laida klajā “Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācību” - 1. vai 2. gs. tapušu tekstu, kas ir būtisks avots izpratnei par pirmkristietību. Tajā atrodamas ētiskas atziņas, ziņas par kristību un svētā vakarēdiena praksi un citiem pirmkristiešu dzīves aspektiem.

1. oktobrī LU bibliotēkā notika neliela šī izdevuma prezentācija un saruna par darba aktualitāti mūsdienās. Sarunā piedalījās izdevuma zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Aleksandrs Bite, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, to vadīja LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns. Pasākumā piedalījās arī “Didahē” tulkotāja Edgara Jundža dēls Tālavs Jundzis. T. Jundzis pastāstīja, ka viņa tēvs vispār daudz nav tulkojis, un, ja viņš izvēlējās kaut ko tulkot, tad tas bija kaut kas ļoti vērtīgs. T. Jundzis: “Tēvs šo darbu tulkoja ļoti racionālā laikmetā, jo ļoti ticēja, ka padomju laiks reiz beigsies.” V. Tēraudkalns: “Edgars Jundzis tulkoja šo darbu padomju laikā, kad nebija nekādu cerību to izdot. Tas ir iedvesmas pilns piemērs mums visiem, ka cilvēka nopietna interese par kaut ko var būt galvenais virzītājspēks par spīti apstākļiem.”

Neliels ieskats sarunā:

A. Bite: “”Didahē” parāda, kāda varētu būt baznīcas attīstība, ja tā attīstītos tajā virzienā, kā “Didahē”. Intriga un izaicinājums – kā attīstīt ticību bez Rakstiem, un, no otras puses, kas no tā var iznākt.”

D. Balode: “Baznīcas vēstures dokumenti ir labs veids, kā saprast sevi. Mūsdienu cilvēkam sastapšanās ar senu tekstu, senu valodu un domāšanu, ir izaicinājums. Tas var iedot ko tādu, kas 21. gadsimtā nav atrodams – teksta vienkāršību.”

A. Bite: “”Didahē” nav runāts par ticību, pestīšanu, ir tikai bauslība, bauslība, bauslība. Varbūt skan kontroversiāli un asi, bet “Didahē” varētu būt kāda islama vai zoroastrisma grāmata. Esmu par to daudz domājis. Tas, kas ir pats galvenais kristietībā, tur ir svešs. To rakstījis tā laika racionālais cilvēks – Kristus vārdi tur ir, bet....”

D. Balode: “Šis darbs ir kompilācija no dažādiem avotiem. Man liekas, tas nemēģina ļoti teoloģizēt. Tur ir tādas praktiskas lietas – kā tās risināt. Tas neuzstāda tāda veida konceptuālus jautājumus.”

No kreisās: Aleksandrs Bite, Valdis Tēraudkalns, Dace Balode

Valdis Tēraudkalns (no labās) pasniedz “Didahē” Tālavam Jundzim

Tālavs Jundzis (no kreisās) un Aleksandrs Bite