in English   

Pirmkristīgo tekstu sēriju papildina “Didahē”

6.12.2021

Latvijas Bībeles biedrība pirmkristīgo tekstu sērijā laidusi klajā “Didahē jeb Divpadsmit apustuļu mācību” - 1. vai 2. gs. tapušu tekstu, kas ir būtisks avots izpratnei par pirmkristietību. Tajā atrodamas ētiskas atziņas, ziņas par kristību un svētā vakarēdiena praksi un citiem primkristiešu dzīves aspektiem. Agrīnajā baznīcā “Didahē” ticis augstu vērtēts un pat lasīts kā pamācība draudzēs. Pēc Svēto Rakstu kanona noformēšanās 4. gadsimtā tas pamazām aizmirsts. 1873. gadā “Didahē” tika atklāts no jauna – tas tika atrasts Konstantinopoles Svētā Kapa klostera bibliotēkā. Līdz pat mūsdienām liturģijā saglabājušas atsevišķas atskaņas no “Didahē” atrodamajām liturģiskajām lūgšanām.

Didahē” latviešu valodā tulkojis luterāņu mācītājs un teologs Edgars Jundzis, kurš šo darbu iztulkojis jau 1969. gadā. Izdevumu papildina Aleksandra Bites ievads un Valda Tēraudkalna pēcvārds.

Bībeles biedrība sirsnīgi pateicas LELBĀL Rītdienas fondam par finansiālu atbalstu šī darba izdošanā!

Cena 4 EUR.

 

“Ir divi ceļi – dzīvības, otrs - nāves ceļš. Starp abiem ceļiem ir liela starpība.” Didahē 1:1