in English   

Iepazīsti Bībeli gada laikā

16.12.2021

Šie nav tikai skaisti un uzmundrinoši vārdi, bet tas ir ļoti praktisks un konkrēts piedāvājums, jo “Iepazīsti Bībeli gada laikā!” ir grāmata. Tā 365 lappusēs sniedz ieskatu gandrīz visās Bībeles grāmatās. No 66 Bībeles grāmatām ir citētas 64. Grāmatā ir 600 Bībeles teksta fragmenti, komentāri un nelielas pārdomas. Grāmata rakstīta ar mērķi, lai būtu vieglāk lasīt Bībeli. Grāmatas vizuālajā noformējumā izmantoti dažādi Jēzus atveidojumi - gan mākslā, gan uz cietuma sienas.

Grāmata vairāk piemērota jauniešiem. To sarakstījis norvēģu teologs, mācītājs un vairāku grāmatu autors Knuts Tveitereids (dz.1973). Cena 12 EUR

https://shop.bibelesbiedriba.lv/product/iepazisti-bibeli-gada-laika/


“Savā ziņā Bībele ir grāmata, kas pieejama it visiem.

Galvenā vēsts ir tik viegli saprotama, ka to var aptvert ikviens.

Vēsts ir par Jēzu. Tā ir arī par tevi. Tā ir par šo dzīvi un mūžību.”

(K. Tveitereids)