in English   

Karsta ziņa no Ukrainas Bībeles biedrības kolēģiem

28.2.2022

Visi Ukrainas Bībeles biedrības darbinieki ir drošībā, tāpat arī biroji un Bībeļu noliktavas. (Ukrainā ir četras Bībeles biedrības filiāles - Kijevā, Ļvovā, Hersonā un Harkovā - red. piez.) Daudzi cilvēki no valsts austrumiem, dienvidiem un ziemeļiem dodas uz Rietumukrainu, tāpēc turienes vietējās draudzes palīdz viņiem ar mājvietām, pārtiku un drēbēm. Bībeles biedrības Rietumukrainas filiāle Ļvovā aktīvi izplata Svētos Rakstus. Grāmatu krājumi gan ātri izsīkst.

Anatolijs Raičņets, mūsu Bībeles biedrības ģenerālsekretāra vietnieks, palicis Kijevas birojā un saņēmis īpašu atļauju no armijas brīvi pārvietoties pa pilsētu komandantstundas laikā. Ar nelielu kapelānu un draudžu brīvprātīgo komandu viņš palīdz tiem, kuriem vajadzīga pārtika, zāles un Bībeles, kā arī piegādā vajadzīgās lietas karavīriem. Mums ir arī audioiekārtas ar ierunātiem Bībeles tekstiem.

Aug ukraiņu bēgļu skaits kaimiņvalstīs, un vietējās draudzes aktīvi palīdz. Mums bijušas sarunas ar Bībeles biedrībām šajās valstīs par Rakstu izplati. Mūsu Rietumukrainas filiāle Ļvovā strādā kopā ar mācītājiem uz valsts robežas, lai nosūtītu Bībeles pāri robežai. Tas nav vienkārši, jo pierobežā ir lielas cilvēku masas. Tāpēc domājam par alternatīvām, piemēram, digitālo Bībeles tekstu izplati.