in English   

Bībeles biedrības biedru kopsapulce 2.aprīlī

4.4.2014

2. aprīlī notika ikgadējā Latvijas Bībeles biedrības kopsapulce. Šoreiz tā notika septītās dienas adventistu draudzes “Korinta” telpās. Svētbrīdi vadīja luterāņu mācītājs Mareks Ignats, runājot par Bībeles aktualizāciju mūsu dzīvēs. Kā parasts, bija administrācijas atskaites un diskusijas. Biedri ievēlēja jaunu valdi: G. Bezdelīga, M. Mickāne, P. Brūvers, P. Cielavs, L. Rozentāls, A. Baštiks, J. Balodis, J. Ņečajeva, O. Incenbergs, M. Jākobsone, J. Ozoliņkēvičs, I. Rasa-Trūpa, Z. Jansons, G. Medne. Atbilstoši statūtiem un biedrības starpkonfesionālam raksturam valdes locekļi nāk no dažādām konfesijām. Tikpat plaša ir arī valdes locekļu darba pieredze, ar kuru viņi bagātinās Bībeles biedrības kopīgo darbu – bīskapi (P. Brūvers, J. Ozoliņkēvičs), priesteri un mācītāji, draudžu aktīvisti. Kopsapulcei sekojošā valdes sēdē par tās priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja mācītāju Ojāru Incenbergu.

Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs pateicās par Dieva vadību aizvadītajā darba cēlienā.

Valdes loceklis un evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mareks Ignats ne tikai vadīja svētbrīdi, bet iepriecināja klātesošos ar dziesmu.

Tradicionālais kopsapulces kliņģeris neizpalika arī šogad.