in English   

Beidzies pirmais foto un video konkurss “Filmē un fotogrāfē Bībeli!”

23.5.2016

20. maijā Rīgas Kristīgās vidusskolas Brīvā laika pavadīšanas centrā “Jota” ar uzvarētāju apbalvošanu noslēdzās pirmais Latvijas Bībeles biedrības organizētais foto un video konkurss bērniem un jauniešiem “Filmē un fotogrāfē Bībeli”. Konkursam 14 dalībnieki divās vecuma grupās iesniedza septiņus video un 15 fotogrāfijas. Reālais dalībnieku skaits bija lielāks, jo darbus kopā bija veidojuši gan Svētdienas skolu audzēkņi, gan klasesbiedri un ģimenes. Šī konkursa tēma bija Jēzus līdzība par žēlsirdīgo samarieti “Kurš ir mans tuvākais?”. Dalībnieki savu tuvāko bija saskatījuši gan jauniešos, kas palīdz vecākai tantiņai, gan meitenē, kura iejūtīgi izturas pret skolasbiedru, par kuru citi ņirgājas, gan bērnos, kuri ir gatavi ar bēgļu meiteni uzspēlēt futbolu, gan savā kaimiņā un savos tuvākajos – ģimenē.

Noslēguma pasākumā visi kopīgi noskatījāmies iesūtītos video un fotogrāfijas, uzvarētāji tika pie jaunām planšetēm un ORIGO dāvanu kartēm (50,- un 30,- EUR ) un, protams, tika ēsti gardi kliņģeri. Liels paldies visiem dalībniekiem un ļoti ceram uz aktivitāti arī nākamajos konkursos!

Liels paldies Rīgas Kristīgajai vidusskolai par telpām! Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri ar savu ziedojumu atbalstīja šo konkursu pagājušajā gadā labdarības akcijas “Atver Bībeli!” laikā.

Konkursa uzvarētāji

Vecuma grupa 10-13

I vieta

Pieci Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas audzēkņi: Laura Monta Klešmane, Emīls Belte, Dace Prockalova, Marta Stonka un divas skolotājas: Līga Žīgure un Līga Krevica

VIDEO: MĒS VISI DIEVA BĒRNI

LOMĀS: Emīls Belte un Dace Prockalova

Autoru paskaidrojums pie video: “Tipiska situācija skolās mūsdienās: trūcīgāko bērnu apcelšana, ignorēšana, ņirgāšanās. Meitene, kuras vecāki ir turīgi, sniedz palīdzīgu roku.”

 

II vieta

Klāvs Vadonis

VIDEO: SVEŠINIECE

Mežgalciema baptistu draudze

Autora paskaidrojums pie video: “Cilvēka vērtība nav rēķināma naudā, tāpēc, neskatoties uz tautību un apstākļiem, ar viņu var draudzēties.”

 

III vieta

Artūrs Valdmanis un Rīgas Katoļu ģimnāzijas 6.klases skolēni un audzinātāja Māra Valdmane

VIDEO: TAVS TUVĀKAIS

Autora paskaidrojums pie video: “Tavs tuvākais ir tas, kurš grūtā brīdī izpalīdz.”

 
Vecuma grupa 14-18

I vieta

Gustavs Mežciems

VIDEO - OLIMPISKĀ SLĒPOŠANA

Rīgas evaņģēliski luteriskās Jēzus draudze

Autora paskaidrojums pie video: “Video atklājas situācija, kurā cilvēki tiek satuvināti. Kas kuram tuvākais – tas pašam jāizlemj.”

 

II vieta

Deivina Jēkobsone

FOTO: TUVĀKAIS – ARĪ TAVS KAIMIŅŠ

Brocēnu baptistu draudze

Autores paskaidrojums pie video: “Tavs tuvākais nav tikai radinieks vai labs draugs, ar kuru kopā labprāt pavadu laiku. Tas ir arī tas kaimiņš, kurš brīžiem savu izdarību dēļ var kaitināt. Bet nākas vien sadzīvot ar viņiem, jo tā taču ar tuvākajiem ir jādara!”

 

III vieta

Samanta Ikauniece, Šeira Ivanova, Aizkraukles septītās dienas adventistu draudze

VIDEO - VECENĪTE

Autoru paskaidrojums pie video: “Man tuvākais ir tas, kam ir vajadzīga mana palīdzība.”

 

Skatītāju balva

ar 447 balsīm

FOTO: PALĪDZI.. NEPAEJ GARĀM!

Pieci Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas audzēkņi: Laura Monta Klešmane, Emīls Belte, Dace Prockalova, Marta Stonka un divas skolotājas: Līga Žīgure un Līga Krevica

LOMĀS: Emīls Belte un Marta Stonka

Autoru paskaidrojums pie video: “Šī brīža Eiropas problēma – bēgļi. Bailes no musulmaņiem rada barjeras savstarpējā komunikācijā. Bet ne visi musulmaņi ir radikāli noskaņoti. Mūsuprāt, ļoti līdzīga situācija mūsdienām ar šo Rakstu vietu.”

Konkursa uzvarētāji kopā ar LBB Valdes locekli un konkursa žūrijas priekšsēdētāju Jāni Balodi (no kreisās) un LBB ģenerālsekretāru Valdi Tēraudkalnu.