in English   

Atbalstam mākslas plenēru "Veģos"

9.8.2019

8. augustā VSAC “Veģi”, kurā mīt jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, notika mākslas plenērs. Tas bija īpašs notikums arī Latvijas Bībeles biedrībai, jo labdarības akcijas “Mana Adventa dāvana” laikā daļu no ienākumiem (700,- EUR) ziedojām šī plenēra organizēšanai. Jau vairāk kā 20 gadus reizi gadā atbalstam ne tikai cilvēku garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. Šoreiz tā ir arī iespēja vērst cilvēku uzmanību uz sabiedrības nomalē mītošajiem, kuru vajadzības izpaust sevi ir tādas pašas kā mums. Paldies ziedotājiem, paldies visiem darbiniekiem, kuri rūpējās par pasākumu!

Plenērā piedalījās arī klienti no VSAC “Kurzeme” filiālēm Aizvīķos, Dundagā, Liepājā un Grobiņā.

Visi darbinieki viennozīmīgi atzīst - šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, jo: “Radošās aktivitātes ir vieglākais veids, kā šie cilvēki var izpausties, jo bieži viņiem nav valodas. Viņi ir drošāki šajā jomā nekā mēs – normālie cilvēki. Un ļoti bieži arī talantīgi. Tas ir kā kompensējošais mehānisms.”

VSAC “Veģi” iemītnieku radošās aktivitātes atbalstam jau otro gadu. Nākamgad plānojam lūgt ziedotāju atbalstu elektronisko klavieru iegādei, jo pansionātā ir mūzikas nodarbības, ansamblis, kā arī teātra pulciņš. Mūzika ir ļoti svarīga, jo daudziem palīdz izteikt sevi.

Plenēra tēma bija "Kas kaitēja putniņam būt!”

Top putniņš no māla.

Atis atdarina putnu balsis.

Sniedze zīmē putnu.

Muzicē mūziķi no Liepājas.

Aigars un VSAC "Veģi" direktore Irēna Kauliņa

"Liels paldies Bībeles biedrībai par šo iespēju! Varējām nodrošināt visus materiālus un siltas pusdienas visiem dalībniekiem. Tāpat par ziedojumiem iegādāti materiāli radošajām aktivitātem, kas pietiks ļoti ilgam laikam - māls, glazūras, instrumenti, papīrs, krāsas, audumi, dzijas u.c. lietas rokdarbiem. Liels paldies!"

 


Gadskārtējā Baltijas Bībeles biedrību tikšanās

18.7.2019

No 10. līdz 12. jūlijam Liepājā notika gadskārtējā Baltijas Bībeles biedrību tikšanās. Šai tradīcijai – latviešu, lietuviešu un igauņu Bībeles biedrības darbiniekiem pulcēties reizi gadā, vasarā, lai apmainītos ar informāciju, pieredzi un baudītu kolēģu sadraudzību, ir garš mūžs - gandrīz 30 gadi. Šogad namatēva lomā bijām mēs - Latvijas Bībeles biedrība. Semināra laikā uzklausījām Bībeles biedrību vadītāju pārskatus par aizvadīto gadu un iepazināmies ar mūsu kaimiņu izdotajām grāmatām. Kopā ar mums bija arī kolēģi un konsultanti no Apvienotajām Bībeles biedrībām – Kriss Deils (Chris Dale) un Klēra Bedota (Claire Bedot), kuri jau daudzus gadus palīdz mums gan ar praktiskiem padomiem, gan daloties informācijā. Kriss Deils pastāstīja par dažādu Bībeles biedrību un citu izdevniecību pieredzi Bībeles izdošanā, dažādojot tās formātus, pasniegšanas veidu, lai šī vēsts būtu labāk uztverama 21. gadsimta cilvēkam, kurš nav radis lasīt garus tekstus. Šobrīd “modē” ir tā saucamā “journaling Bible” - Bībeles izdevums, kur atstāta vieta piezīmēm, Bībeles teksta izcelšanai ar krāsām un zīmējumiem u.c. Klēra Bedota pastāstīja par savu neseno ceļojumu uz Zimbabvi, kur Bībeles biedrības atbalsta Bībeļu dāvināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Attieksme pret šiem bērniem Āfrikā, tai skaitā, Zimbabvē ir ļoti nežēlīga. Liels paldies Krisam un Klērai! Līdz nākamajai tikšanās reizei – Igaunijā!

Baltijas Bībeles biedrību darbinieki un Apvienoto Bībeles biedrību konsultanti Klēra Bedota un Kriss Deils Liepājas pludmalē.

Klēra Bedota (Claire Bedot), Apvienotās Bībeles biedrības

Kriss Deils (Chriss Dale), Apvienotās Bībeles biedrības

Iepazīstamies ar jaunumiem Bībeļu izdošanā.


Grāmatas – bērniem ar īpašām vajadzībām

16.7.2019

Šogad mūsu ikgadējā labdarības akcija “Palīdzi dzīvot!” veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kuru smagajā ikdienā patiesi vajadzīga palīdzība – jo īpaši vecākiem. Vairākas kristīgās organizācijas šīm ģimenēm rīko vasaras nometnes. Tieši šo vasaras nometņu dalībniekiem vēlējāmies dāvināt Dieva Vārdu. Sirsnīgs paldies 99 ziedotājiem, kuri jau saziedojuši 1952,50 EUR. 

Īpašu paldies sakām Jānim Lūsim, Vladimiram Zvribulim, Dzintrai Jānbergai un Dainim Briedim!

Esam varējuši uzdāvināt 293 dažādas bērnu grāmatas, Bībeles un grāmatu ar iedvesmojošiem Bībeles citātiem “Pie rāmiem ūdeņiem” vairāku vasaras nometņu dalībniekiem. Tās ir nometnes - “Cerību Planēta” Pelčos, ko Latvijas Baptistu draudžu savienības Sieviešu kalpošana organizē jau kopš 2008. gada, draudzes “Pilsēta” trīs nometnes Apšuciemā un biedrības “Velku Biedrība” vasaras nometne Amatas novada Spārē. Grāmatas tiks dāvinātas bērniem, vecākiem un “sargeņģeļiem” - nometnes kalpotājiem.

Uģis Pallo, draudzes “Pilsēta” mācītājs: “To iedvesmo darīt mīlestība. Tas ir veids, kā mēs mācāmies atvērt savas rokas. Dievs man ir devis laiku, un es to varu izmantot vai nu, lai ceļotu, atpūstos kopā ar ģimeni, vai arī es to varu ziedot cilvēkiem. Ir cilvēki, kuri pēc nometnes atrod ceļu pie Dieva, bet tas prasa lielu piepūli un pacietību. Paldies ziedotājiem! Dievs katram ziedotājam apsolījis bagātīgas svētības!”

Joprojām gaidām jūsu ziedojumus, jo “Velku Biedrība” organizē vecāku atbalsta grupas 14 Latvijas pilsētās. Vecākiem, kuri apmeklē šīs nodarbības, arī vēlamies dāvināt Bībeles un citas grāmatas. Būsim ļoti pateicīgi par ikvienu ziedojumu!

 

Ivo, Apšuciema nometnē

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs pasniedz bērniem grāmatas Apšuciema nometnē.

Draudzes "Pilsēta" mācītājs Uģis Pallo ar dāvinātajām grāmatām.

Agate (no kreisās) un Paula ar grāmatām gadskārtējai vasaras nometnei “Cerību Planēta", ko organizē Latvijas Baptistu draudžu savienības Sieviešu kalpošana.

Ivars Velks no "Velku Biedrības" ar grāmatām vasaeas nometnei Amatas novada Spārē.


Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce

8.4.2019

3. aprīlī kā katru gadu pavasarī Bībeles biedrības biedri pulcējās uz kopsapulci. Šoreiz tā notika Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās. Paldies Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes draudzei par laipno uzņemšanu un mācītājam Guntaram Dimantam par novadīto svētbrīdi!

Kopsapulces programmā – darbinieku un Revīzijas komisijas atskaites ziņojumi, debates, tēja, kafija, kliņģeris un draudzīgas sarunas. 2018. gadā izplatītas 10 115 grāmatas, tai skaitā 4241 Bībele. Jaunajā tulkojumā – 1388 Bībeles, 1965. gada revidētais teksts – 2545 Bībeles. Pārdotas 7133 grāmatas, bez maksas izplatītas 2981 grāmata. Saņemti ziedojumi - 32 435 EUR no 2004 ziedotājiem. 2018. gads beidzies sekmīgi - ar nelielu peļņu 2530 EUR. Lielākie projekti 2018. gadā – Bībeles jaunā tulkojuma revīzija, Marka evaņģēlija ieraksts zīmju valodā, bezmaksas grāmatu izplate. LBB biedru kopsapulce vienbalsīgi pieņēma LBB ģenerālsekretāra V.Tēraudkalna, LBB līdzekļu piesaistes projektu koordinatores A. Puriņas, atbildīgās par grāmatu izplati D. Rukutes Tomševicas, kā arī Revīzijas komisijas atskaites ziņojumus un nolēma LBB administrācijas darbu novērtēt ar “labi”.

Gan LBB Valdes priekšsēdētājs O. Incenbergs, gan LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns pieminēja to, ka šogad Latvijas Bībeles biedrībai aprit 30 gadi, un LBB ir pirmā atjaunotā Bībeles biedrība postpadomju telpā. Tas notika tālajā 1989. gadā.

LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns

No kreisās: LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns un LBB Valdes priekšsēdētājs O. Incenbergs

No kreisās: LBB biedre G. Muceniece, LBB atbildīgā par grāmatu izplati D.Rukute-Tomševica un 2018. gadā izdotās grāmatas.

Pie tējas, kafijas un kliņģera...

 


Aptauja par Bībeli – pārdomas un pārsteigumi

14.3.2019

Marta sākumā mūsu sociālajā tīklā Facebook ievietojām nelielu aptauju par to, kā būtu jāizskatās Bībelei. Saņēmām 94 atbildes. Liels paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā! Jūsu atbildes palīdzēs mūsu darbā, veidojot nākošos Bībeles izdevumus.

Ļoti daudz no tā, kas atklājās respondentu atbildēs, mēs jau esam novērojuši mūsu biroja grāmatu veikalā – uzklausot pircēju vēlmes un ierosinājumus. To, ka lielākā daļa latviešu Bībeles lasītāju vēlas lasīt Bībeli ar atdalīto pantu salikumu, zinājām jau sen. To parāda arī šī aptauja – 69 % respondentu vēlas, lai Bībelē ir atdalītie panti. Neliels pārsteigums bija lielais skaits respondentu (87 %), kuri vēlas, lai Bībelē ir grāmatu nodaļu un to daļu apakšvirsraksti. Tas nozīmē, ka latviešu lasītājam tuvāks klasiskais Bībeles teksta izkārtojums, un viņš vēl nav gatavs tādiem eksperimentiem, kādus atļaujas viena otra Bībeles biedrība pasaulē – izdodot Bībeli bez teksta kolonām un bez nodaļu virsrakstiem, kāds tas patiesībā ir bijis oriģinālā.

Tāpat diezgan liels skaits (56 %) vēlas, lai Bībele būtu papildināta ar informatīviem ievadiem vai krāsainiem ieliktņiem, kas apstiprina pasaules tendenci – mūsdienu lasītājam arvien vairāk palīdzēt orientēties šajā apjomīgajā tekstā.

Priecājamies, ka Bībeles lietotāji novērtējuši Bībeles izdevumus ar rāvējslēdzi. Tieši tādu vēlas redzēt savu Bībeli 42 % respondentu. Taču vislielākais pārsteigums mūsdienu digitālajā laikmetā ir tas, ka neviens (!!) no 94 respondentiem nelasa Bībeli elektroniskā formātā. Pārsteigums ir arī tas, ka liela respondentu daļa (40 %), labāk iegādātos Bībeles izdevumu ar deiterokanoniskajām grāmatām nekā bez tām, jo šis Bībeles izdevums nebūt nav pats pirktākais.

Ļoti svarīgs ir burtu izmērs. To, kā galveno kritēriju labam Bībeles izdevumam atzīmējuši 45 % respondentu. Tas arī ir saprotams, jo lielākā daļa Bībeles lasītāju ir cilvēki brieduma gados. Ļoti ceram jau drīzumā sākt strādāt pie šāda izdevuma ar lieliem, labi salasāmiem burtiem. Centīsimies ņemt vērā arī citas mūsu lasītāju vēlmes, lai darītu Dieva Vārdu arvien pieejamāku lasītājam.

Aptaujas rezultāti - sk. šeit.

 

 


Pavasara atlaides 25.03.-30.04., 14.03.19.

14.3.2019

PAVASARA ATLAIDES 2019

 

Laikā no 25. marta līdz 30. aprīlim

piedāvājam atlaides vairākām grāmatām

 

Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā: sales@bibelesbiedriba.lv 

Adrese: Tomsona 2-16, ieeja no Nītaures ielas, 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

 

Bībele JT, zila ar ievadiem       no 20 EUR uz 17 EUR

Bībele JT ar DC, bordo            no 30 EUR uz 25 EUR

Bībele RT, zaļa                        no 12 EUR uz 10 EUR

Bībele RT, bordo ar hroniku     no 20 EUR uz 16 EUR

Bērnu lūgšanu grāmata           no 6 EUR uz 5 EUR

Pie rāmiem ūdeņiem               no 8 EUR uz 5 EUR

Bībele īsumā                           no 8 EUR uz 6 EUR

Tematiskā Bībele bērniem       no 8 EUR uz 6 EUR

 


Pavasara atlaides 25.03.-30.04., 14.03.19.

14.3.2019

PAVASARA ATLAIDES 2019

 

Laikā no 25. marta līdz 30. aprīlim

piedāvājam atlaides vairākām grāmatām

 

Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā: sales@bibelesbiedriba.lv 

Adrese: Tomsona 2-16, ieeja no Nītaures ielas, 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

 

Bībele JT, zila ar ievadiem no 20 EUR uz 17 EUR

Bībele JT ar DC, bordo        no 30 EUR uz 25 EUR

Bībele RT, zaļa                     no 12 EUR uz 10 EUR

Bībele RT, bordo ar hroniku no 20 EUR uz 16 EUR

Bērnu lūgšanu grāmata       no 6 EUR uz 5 EUR

Pie rāmiem ūdeņiem           no 8 EUR uz 5 EUR

Bībele īsumā                       no 8 EUR uz 6 EUR

Tematiskā Bībele bērniem   no 8 EUR uz 6 EUR

 


Jaunas grāmatas 2018/2019

5.2.2019

Latvijas Bībeles biedrība 2018. gada nogalē un 2019. gada janvārī laidusi klajā četras grāmatas. Divas no tām - skaisti ilustrētas grāmatas bērniem - “Bērna lūgšanu grāmata” un “Tematiskā Bībele bērniem”. Turpinot pirmkristiešu tekstu tulkojumu sēriju, izdoti Pāvila darbi, kas tapuši 2. gadsimtā. Šajā sērijā jau izdoti un joprojām iegādājami Toma, Filipa un Pētera evaņģēliji, Pētera apokalipse un Barnabas vēstule. Atkārtoti tiražēta Jaunā Derība lieliem burtiem (2012. g. tulkojums), ka piemērota gados vecākiem vai vājredzīgiem lasītājiem.

 

Bērna lūgšanu grāmata 6 EUR

Tematiskā Bībele bērniem 8 EUR

Pāvila darbi 4 EUR

Jaunā Derība lieliem burtiem 10 EUR


Latvijas Bībeles biedrība viesojas Jelgavas septītās dienas adventistu draudzē

30.1.2019

19. janvārī Latvijas Bībeles biedrības darbinieki viesojās Jelgavas septītās dienas adventistu draudzē, lai pastāstītu, ko Bībeles biedrība dara, atbildētu uz draudžu locekļu jautājumiem par jauno tulkojumu un pašlaik notiekošo teksta revīziju. Draudzei bija arī iespēja ziedot un par šiem ziedojumiem saņemt grāmatas savam kalpošanas darbam pansionātā “Zemgale” un Alfa kursam, kas sāksies pavasarī. Kā teica mācītājs Ainis Kaspars: “Draudzes cilvēki ļoti novērtē iespēju saņemt grāmatas. Dāvinām Bībeli arī trūcīgām ģimenēm. Protams, kas notiek tālāk, mēs nezinām. Bet Dieva ceļi ir neizdibināmi.” Liels paldies mācītājam Ainim Kasparam par uzaicinājumu! Paldies draudzei par aktīvo diskusiju un ieinteresētību Bībeles teksta niansēs! Paldies par tēju un maizītēm!

Latvijas Bībeles biedrība pagājušajā gadā viesojusies Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzē, Bauskas septītās dienas adventistu draudzē un Sv. Pestītāja anglikāņu draudzē. Aicinām arī citas draudzes organizēt Bībeles dienas pasākumu kopā ar Bībeles biedrību! E-pasts: lbb@apollo.lv

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns – par Bībeles biedrību darbu mūžam mainīgajā pasaulē.

Ņikita Andrejevs, jaunā tulkojuma revīzijas Jaunās Derības redaktors teica svētrunu par lūgšanu – lūgšana kā ceļa meklēšana pie sevis un Dieva, lūgšana kā pārmaiņu process. Tomēr galvenais, lai mēs būtu Dieva iemiesojums viens priekš otra, lai mēs varētu atbildēt uz citu cilvēku lūgšanām.

Diskusija par jauno Bībeles tulkojumu. Vai Bībeles tekstā vieta ne pārāk pieklājīgiem vārdiem, vai vajag atgriezties pie vietniekvārdu lielajiem sākuma burtiem, ka apzīmē Dievu un vēl un vēl....

Šie ziedojumi tiks izmantoti, lai dāvinātu Bībeles un citas grāmatas pansionāta “Zemgale” iemītniekiem un Alfa kursa dalībniekiem.


Dieva Vārds Latvijas novadiem - ciemos pie Zantes audžuģimenēm

18.1.2019

Jau trīs gadus Latvijas Bībeles biedrība aicina ziedot savus ziedotājus, lai dāvinātu Bībeles un bērnu Bībeles Latvijas novadu draudzēm, kuras kalpo saviem līdzcilvēkiem – pilsētu un lauku trūcīgiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, jauniešiem. Grāmatas jau nonākušas pie cilvēkiem Kandavas, Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Liepājas, Aizputes, Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Jūrmalas, Limbažu, Cēsu un Valmieras pusē. Grāmatas saņēmušas 92 dažādu konfesiju draudzes. Pavisam izplatīts jau vairāk kā 5000 grāmatas. Milzīgs paldies visiem, kuri ir atbalstījuši un vēl atbalstīs šo lielo projektu!

Ļoti jauka sadarbība šī projekta ietvaros izveidojās ar Saldus Mārtiņa Lutera evaņģēliski luterisko draudzi un tās diakoni Initu Hartmani. Saldus M. Lutera evaņģēliski luteriskā draudze nu jau piecus gadus gan garīgi, gan praktiski atbalsta 18 audžuģimenes, kas dzīvo nelielā Kandavas pagastā – Zantē. Tikko kā Zantē beidzies Alfa kurss, ko draudze organizēja tieši šim ģimenēm. 5. janvārī diakones Initas Hartmanes aicināti braucām dāvināt šim audžuģimenēm Bībeles un bērnu Bībeles. Zantes kultūras namā viesojās Ēriks un Niks no “Luterāņu Stundas”. Niks mācīja bērniem dejot kristīgo hip-hopu, bet Ēriks novadīja nodarbību mammām.

Liels paldies Initai Hartmanei par uzaicinājumu ciemos, jauko pasākumu un rūpēm par saviem līdzcilvēkiem!

Grupas foto pēc pasākuma

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns kopā ar draudzes loceklēm dāvina grāmatas bērniem.

Saldus M. Lutera evaņģeliski luteriskās draudzes diakone Inita Hartmane: “Mums kā draudzei noteikti jāiet ārā – pasaulē. Kā citādi lai cilvēki uzzina par Dievu un par evaņģēliju?”

Rūdis (9 gadi). Rūda ģimenē ir 5 brāļi un māsas.