in English   

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2017. gadā!

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Arinai Melsei
Jeļenai Zaifertei
Martiņai Zīmelei
Bauskas septītās dienas adventistu draudzei
Valdai Lapšei
Alvilam Sausiņam
Jānim Zadiņam
Ivaram Liepiņam
Zentai Margretai Ļaudupei
Diānai Mūzai
Eduardam Kress
Aigaram Stārkam
Andrejam Brūveram
Vilmai Zorgenfreijai
Arvīdam Irmejam
Mārim Gruzniņam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Mārtiņam Ābolam
Mildai Klampei
Jānim Slavēnam
Laimdotai Valdmanei
Aijai Daukai
Rasmai Zīvertei
Silvijai Kairei
Valentīnai Hiščenko
Inesei Karlsonei
Ievai Kulpei
Valentīnai Langenfeldei
Ilzītei Ozolai
Almai Novadei
Aigaram Krūmiņam
Ritai Martinsonei
Jānim Lūsim
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ainai Veitai
Dzintrai Jānbergai
Rutai Jordānei ar ģimeni
Andim Smilgam
Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jegēņijai Ņečajevai
Ailitai Kukai
Gundaram Jurēvičam
Ilmāram Ābelem
Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai
Līvijai Sitinai
Helēnai Mellumai
Ilutai Jānei
Andai Ozoliņai
Enokam Zvirbulim
Arnoldam Detlavam
Renātei Vīksnai
Ingrīdai Marutai Antmanei
Jānim Ivanovskim
Ilzītei Ozolai
Benitai Mikulei
Irēnai Ķelpei
Albertam Kūmam
Lilitai Atarei
Elzai Saulītei
Vladimiram Zvirbulim
Indrai Doveikai
Veltai Freimanei
Sandrai Urtānei
Zaigai Ivanovai
Latviešu evaņģēliski luteriskajajai baznīcai Amerikā
Almai Novadei
Ritai Valterei
Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei
Ārijai Muižniecei
Lienītei Sestulei
Austrai Remesei
Ilzei Rubulei
Mērsraga baptistu draudzei
Jānim Liģerim
Dobeles septītās dienas adventistu draudzei
Ērikam Vītolam
Mārai Veilandei
Tatjanai Gūtmanei
Lilitai Sakalauskai
Mildai Klampei
Evaņģēliskajai Jēzus draudzei
Madonas septītās dienas adventistu draudzei
Dainai Ozoliņai
Harijam Mencevičam
Andrejam Brūveram
Viktoram Vilkam
Skaidrītei Teremtai
Modrim Kreicbergam
Rutai Ozoliņai
Henrijam Bebrim
Valentīnai Treimanei
Evelīnai Leišavniecei
Loretai Kārkliņai
Uldim Zvirbulim
Staņislavai Balodei
Oļģertam Īlem
Dinai Krauzei
Dzintrai Vēberei
Rēzeknes-Aglonas diecēzei
Harijam Menčevskim
Aldai Smilgziedai
Gunrai Puķītei
Ingai Pētermanei
Astrīdai Lapai
Jevgēņijai Ņečajevai
Ingunai Makužai
Jonikānam Valerijanam
Ingunai Makužai
Ainai Fībigai
Irēnai Ķelpei
Gitai Ieviņai
Birutai Cīrulei
Baibai Spirgai
Edvīnam Pudulam
Elitai Lapiņai
Anda Ozoliņai
Andai Aigarei
Emīlijai Rullei
Pāvelam Zeiļam
Ivaram Risbergam
Andrim Morozovam
Indrai Doveikai
Ojāram Puķītim
Staņislavam Ziemelim
Inārai Spriņģei
Vijai Zaķei
Vandai Mēnesei
Jeļenai Zaifertei
Dzidrai Betherei
Almai Novadei
Jānim Lūsim
Inai Muravskai
Mirdzai Grosbergai
Lāsmai Bomei
Zigurdam Gultniekam
Andrim Jaunzemim
Elgai Tarandai
Gunim Baltrukam
Broņislavai Pušmucānei
Ausmai Livdānei
Aigaram Starkam
Ievai Krastei
Fanijai Zvirgzdiņai
Zentai Auziņai
Elzai Purmalei
Verneram Brāķerim
Guntai Šlihtai
Gunāram Žurkovskim
Diānai Mūzai
Veltai Freimanei
Helēnai Mellumai
Rasmai Zīvertei